Čištění zásobníků v elektrárně Poříčí

Pravidelnost a častější čištění zásobníků sypkých hmot většinou pomáhá ke snazšímu odstraňování nálepů na stěnách. Pokud je ale čištění prováděno pouze jednou za rok, jako tomu bylo v případě zásobníku v kotelně elektrárny Poříčí, je k odstranění nálepů ztvrdlé uhelné hmoty nutno používat krumpáče a špičáky.

Ve dnech 17. a 18. února 2015 si jedenáct odolovských záchranářů tuto fyzicky náročnou činnost zopakovalo v zásobnících č. 20 a 21. u kotle K 7. Tentokrát sice nebyla uhelná hmota horká, ale její uvolňování bylo opět velmi náročné. Uváděné množství 20 tun nálepů bylo více než dvojnásobně překročeno, celkem bylo odkopáno a odstraněno téměř padesát tun uhelné hmoty.