Porfix Trutnov - odstraňování nálepů v zásobníku popílku

Zásobníky sypkých hmot ve výrobním areálu firmy Porfix v Trutnově jsou častým cílem a pracovištěm báňských záchranářů z odolovské stanice. Odstraňování nálepů a čištění zásobníků popílku je sice práce namáhavá, v prašném prostředí, ale mezi nejméně oblíbené činnosti pracovníků patří čištění zásobníků, ve kterých je nehašené vápno. Tento jemný prášek vytváří ve spojení s vhkostí žíravinu, při práci je tedy velice nutná opatrnost.

30. března 2015 odstrańovali záchranáři nálepy ze zásobníku popílku. Zajištění pracovníků bylo jako vždy prováděno pomocí horolezecké techniky a práce v rozsahu jedné směny byla provedena dle požadavků objednatele.