Kontrola výtokového potrubí z jezera Milada

Přepad vody z jezera je k řece Bílině veden téměř kilometrovým betonovým a plastovým potrubím. První fyzickou kontrolu potrubí provedli odolovští záchranáři již v roce 2006. Letošní kontrola provedená ve čtvrtek 5. března byla zaměřena hlavně na problematický devadesátimetrový úsek pod železniční tratí, nedaleko výtoku vody z potrubí do otevřeného koryta u trmické teplárny.

Před zahájením prací byla stavítky na výtoku z jezera snížena hladina vody v potrubí a pro zlepšení odvětrávání otevřeny poklopy všech revizních šachtic potrubí. Na dně každé šachtice bylo provedeno měření koncentrací škodlivin v ovzduší. V průběhu prací na žádném místě nekleslo množství kyslíku pod 20,8 %, koncentrace oxidu uhličitého nepřekročila 0,2 %. Výskyt dalších měřených plynů (metan, oxid uhelnatý a sirovodík) nebyl zjištěn. Průzkum potrubí byl proveden proti proudu vody, od výtoku vody u teplárny směrem k jezeru. Důvodem bylo zajištění relativně čisté vody před postupujícími pracovníky a odplavování zvířených nečistot dozadu. Zmenšení množství vody přitékající z jezera nemá podle zkušeností z minulých průzkumů vliv na výšku hladiny v posledním úseku, proto bylo předem domluveno využití potápěčů ZBZS Odolov, oblečených do neoprenových obleků. Tito pracovníci prolezli celý inkriminovaný úsek a provedli fotodokumentaci zjištěného stavu. Výsledky kontroly byly předány odpovědným pracovníkům podnikového ředitelství.