Braňany - likvidace starého důlního díla

Začátek dubna byl ve znamení několika záchranářských prací. Jednou z těch plánovaných byla likvidace důlního díla v obci Braňany, o jehož průzkumu pojednává článek z ledna 2015.

Podzemní prostory byly postupně zaplněny popílkem smíchaným s vodou, směsí, která byla vyráběna přímo u ústí důlního díla. Suchý popílek byl na místo dopraven velkoobjemovou cisternou, od silnice pak pomocí stlačeného vzduchu plastovým potrubím. Vodu z požární nádrže čerpali do směšovací komory plavicího zařízení místní hasiči. Likvidace proběhla ve dvou etapách - zaplavení do úrovně cca 3 m pod ústí a doplavení a terénní úpravy.

Práce byly provedeny v souladu s projektem likvidace a dle požadavků investora - Ministerstva životního prostředí.