Ronov nad Sázavou - čištění zásobníků mouky

Báňští záchranáři již dávno nečistí pouze uhelné zásobníky na šachtách, mají zkušenosti s odstraňováním nálepů ze zásobníků popílku, cementu, vápna a v neposlední řadě i z moučných sil v pekárnách.

Nedaleko Přibyslavi, města, jehož název je i ve vyjmenovaných slovech, se nachází obec Ronov nad Sázavou. Zdejší firma Amylon a. s. vyrábí práškové potravinářské směsi - dobře známé pudingy, knedlíky, kaše, ale i pečené dobroty a například oblíbené palačinky či bramboráky. Základním výrobním materiálem firmy je mouka, která je skladována ve dvou zásobnících, o jejichž vyčištění byli odolovští záchranáři požádáni.

Plechové válcové zásobníky o průměru cca 2,5 metru a výšky asi deset metrů, stojí na dvoře výše zmiňované firmy. Jejich vyčištění bylo provedeno pomocí horolezecké techniky a v tomto případě se jednalo o pouhé ometení stropu a stěn pomocí smetáků. Žádné nálepy na stěnách nebyly zjištěny a odstraněné zbytky mouky, které poslouží jako krmivo pro prasata, byly nasypány do celkem šesti papírových pytlů. Pro záchranáře, zvyklé odkopávat ztvrdlé nálepy vápna pomocí krumpáčů, se tedy jednalo o celkem snadnou a fyzicky i časově nenáročnou práci.