Louka u Poličky - nehavarijní zásah ve starém důlním díle

Třináctého května byl proveden plánovaný nehavarijní zásah ve starém důlním díle - Grafitovém dole nedaleko Poličky v kraji Vysočina. Jeho účelem bylo projít všechny přístupné prostory a zkontrolovat vyústění plastového potrubí - pažnic vrtů zhotovených z povrchu do vybraných chodeb. Potrubí je určené pro dopravu plavicí směsi, kterou budou při konečné likvidaci důlního díla zaplněny všechny volné prostory. Dalším úkolem záchranářů bylo vyklidit z podzemních prostor veškerý materiál - plasty a nádoby s neznámým obsahem, který byl na místě nalezen během průzkumu v roce 2014.

V dole bylo nalezeno a zkontrolováno vyústění jedenácti vrtů. Odpadem určeným k vyklizení bylo v podzemí naplněno celkem jedenáct plastových pytlů, které byly na závěr akce postupně dopraveny na povrch a předány objednatelské firmě k likvidaci.

Akci, která proběhla bez mimořádností byli přítomni kromě zaměstnanců objednatelské firmy Gemec Union a. s. také pracovníci Ministerstva životního prostředí a Báňského úřadu Brno.