Stolín - revize zásobníku grafitu

V květnu 2015 byla navázána spolupráce mezi ZBZS Odolov a firmou Saar Gummi. Firma vyrábějící pryžová těsnění pro automobilový průmysl požadovala revizi jednoho ze čtyř zásobníků grafitového prášku. Jednalo se o válcové, cca 12 metrů vysoké zásobníky z nerezového plechu, umístěné na nádvoří výrobního areálu ve Stolíně nedaleko Červeného Kostelce. Po více než roce provozu neměla firma přehled o stavu vnitřku zásobníků, zda se v něm netvoří nálepy ukládaného materiálu.

Na základě objednávky byla ve středu 3. června 2015 revize provedena. Do prostoru vyprázdněného a zajištěného zásobníku byl pomocí horolezecké techniky spuštěn jeden z výškových specialistů ZBZS Odolov, vybavený ochrannými prostředky a měřicím přístrojem pro detekci plynných škodlivin. Následně provedl kontrolu a pořídil fotodokumentaci vnitřního prostoru zásobníku.

Stěny zásobníku byly hladké, čisté, bez jakýchkoliv nálepů. Po vytažení pracovníka ze zásobníku byla akce po domluvě s objednatelem ukončena a zásobník připraven pro další provoz.