Chabařovice - odstraňování starých sloupů a stožárů elektrického vedení

Ve 28. týdnu roku výškoví specialisté ZBZS Odolov spolupracovali s pracovníky podnikového ředitelství PKÚ při odstraňování starých sloupů a stožárů elektrického vedení bývalé linky do areálu Petri (likvidace vedení je popsána v předcházejícím článku).

V tomto případě bylo úkolem záchranářů upevňovat na vrchol jednotlivých stožárů a sloupů ocelové lano. Pomocí něho a bagru byly po odřezání u země staré nepotřebné stožáry a sloupy staženy k zemi. V jednom případě bylo kvůli okolní zástavbě ke snesení stožáru nutno použít autojeřáb.