Dukovany - kontrola podzemního potrubí

V úterý 21. července a následně ve středu 29. července se odolovští záchranáři podívali do areálu jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem nebyly exkurze, ale kontroly potrubí, které si objednaly firmy Erebos Malé Svatoňovice a Metrostav.

Jednalo se o prohlídku ocelového svařovaného potrubí průměru 1000 mm, uloženého v zemi v hloubce mezi 3 a 8 metry. Úkolem záchranářů bylo prolézt horizontální částí určených úseků, poté sestoupit tzv. sifonem o cca 3 metry níže a zdokumentovat stav a čistotu nově položeného potrubí na nižší úrovni. Předchozí pokusy s prohlídkou pomocí samohybné kamery byly totiž neúspěšné, jediným řešením bylo prolézt potrubí fyzicky.

K sestupu do sifonů a návratu zpět byl během prvního dne použit provazový žebřík, pracovníci provádějící kontrolu byli kromě osobních svítidel vybaveni detekční technikou pro měření škodlivin v ovzduší. Ve stísněném prostoru byl pohyb možný pouze v podřepu nebo po kolenou a v této nepohodlné poloze prolezli záchranáři celkem téměř 400 metrů potrubí. Celá akce trvala několik hodin a výsledky kontroly byly v písemné podobě, včetně videozáznamu předány objednatelské firmě.

Během druhé kontroly, provedené o osm dnů později byly zkontrolovány další úseky, Při této akci bylo totiž nutno v sifonech dolézt až na konec horizontální částí a vystoupat do dalšího, výše položeného úseku. Postavit provazový žebřík by možná dokázal fakír, báňští záchranáři si se zadaným úkolem poradili pomocí tzv. teleskopického žebříku, který s sebou táhli potrubím a pro výstup v sifonech vysouvali nahoru.

I tato akce opět trvala několik hodin a výsledky kontroly byly v písemné podobě, včetně videozáznamu předány objednatelské firmě ke zpracování. Na přiložených fotografiích jsou ukázky záběrů vytvořených z videozáznamů prvního dne.