Dubí u Teplic - monitoring zemního sesuvu

V měsíci srpnu byl v Dubí u Teplic zdokumentován sesuv zeminy, ke kterému došlo došlo na zalesněném svahu východní části zatopeného lomu Dukla. Rozsah sesuvu byl zjišťován nejen na povrchu, potápěčí báňské záchranné služby Odolov provedli průzkum a zaměření i pod vodní hladinou.

Rozsah sesuvu je nejlépe patrný na přiložených snímcích pořízených z ptačí perspektivy, podrobné výsledky průzkumu jsou k dispozici ve zprávě uložené na ZBZS Odolov.