Most - monitoring ODD

Na základě požadavku střediska Kohinoor byl ve středu 2. září 2015 proveden kamerový průzkum vrtů zhotovených do opuštěných důlních děl - šachet Betlém nová a Betlém stará. Účelem prohlídky bylo zjištění stavu důlních děl.

K prohlížení vertikálních potrubí, šachtic a vrtů používají záchranáři tzv. DROP kameru, vodotěsné zařízení o průměru 82 mm, zavěšené na speciálním 300 dlouhém kabelu. Obraz z kamery je přenášen na povrch, zobrazován na displeji počítače a záznam je ukládán ve formátu .mpg na pevný disk k dalšímu zpracování.

Na přiloženém videu je část jedné videosekvence pořízené během průzkumu. V tomto případě byla kamera spuštěna pouze do hloubky 16 metrů, kde narazila na ocelovou mříž - pravděpodobně část původního lezního oddělení. Pro prohlídku celého šachetního stvolu by musel být zhotoven nový vrt v ose šachty.