Lahošť - průzkum jámy

Na základě požadavku vedení PKÚ s.p., byl dne 20. 10. 2015 proveden průzkum jámy Obří pramen situované na katastru obce Lahošť v Ústeckém kraji. Průzkum uskutečnili tři bánští záchranáři ze stanice Odolov. Úkolem průzkumu bylo zjistit a zdokumentovat stav ocelového povalu na ohlubni jámy, stav jámového stvolu včetně výstroje, stav lezního oddělení a vzdálenost hladiny vody od ohlubně jámy.

Po otevření poklopu v ocelovém povalu jámy, byl spuštěn na provázku do prostoru jámy indikátor ovzduší Drager X-am 5600. V prostoru jámy nebyly zjištěny žádné nežádoucí plyny, ovzduší odpovídalo požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Na základě této skutečnosti zahájila četa záchranářů průzkum jámy. Záchranáři slezli postupně až na poval, který byl nejblíže vodní hladině a detailně dokumentovali celý průběh průzkumu pomocí videokamery a fotoaparátu. Současný celkový stav jámy včetně kompletní výstroje byl prohlídkou shledán jako provozuschopný k účelu čerpání vody.

Indikace plynů během průzkumu: O2 – 20,9 %; CO2 – 0 %; CO – O ppm; CH4 – 0%; H2S – 0 ppm

Průzkum byl proveden dle požadavků a za přítomnosti vedoucích pracovníků PKÚ s.p. Práce proběhla bez mimořádností, zpráva a videomateriál je uložena na ZBZS Odolov.