Štětí - čištění nádrží

Na základě objednávky firmy PATOK a. s. se žádostí o doplnění počtu pracovníků při pracích v papírnách Štětí pracovali odolovští záchranáři při odstraňování nečistot a zbytků louhu v nádržích. V ochranných oděvech a postrojích pro zajištěni pomocí techniky pro práce ve výškách manipulovali na dně nádrže s hadicí sacího bagru, který nečistoty odsával a odvážel. Jednalo se o několikadenní spolupráci pracovníků obou firem při speciálních činnostech, které firma PATOK a. s. provádí na celém území České republiky.