Pochlovice - čerpání vody

Na přelomu října a listopadu pracovali odolovští záchranáři na dosud nejvzdálenějším pracovišti od mateřské stanice. V 340 kilometrů vzdálené západočeské obci Pochlovice, u města Kynšperk nad Ohří měli za úkol snížit hladinu jezera, zatopené oblasti bývalého dolu Boží požehnání. Důvodem byly přípravné práce související s trvalým snížením hladiny podpovrchové vody v okolí. Čerpalo se v malé zátoce na severním okraji jezera, dvěma plovoucími benzínovými čerpadly Mamut 2400 (číslovka 2400 znamená maximální průtok 2400 litrů za minutu). Požárními hadicemi velikosti "A" byla čerpaná voda dopravována cca 100 metrů do místa, odkud samovolně odtékala do řeky Ohře.

Práce probíhaly v nepřetržitém režimu, v doplňování paliva a dohledu nad provozem čerpadel a elektrocentrál, se střídali ve dvanáctihodinových směnách záchranáři z Odolova a střediska Kladno.

Po snížení hladiny jezera o téměř půl metru bylo v pátek 6. listopadu čerpání ukončeno.