Střezov - průzkum propadliny

Týden před Vánocemi byl proveden průzkum propadliny v obci Střezov na katastru Březno u Chomutova. Ze zprávy o rekognoskaci terénu provedeném v předcházejícím období Českou geologickou službou (ČGS) totiž vyplývá, že se s největší pravděpodobností nejedná o přirozený jev, ale možný propad do starého důlního díla. Proto byl v souladu s ustanovením Vyhl. ČBÚ č. 447/ 2001 průzkum podzemí veden formou plánovaného nehavarijního zásahu, kterého se kromě pracovníků ZBZS Odolov aktivně zúčastnili i dobrovolní záchranáři kladenského střediska PKÚ s.p.

Sestupu do cca. čtyři metry hluboké propadliny předcházelo dálkové změření složení ovzduší v propadlině pomocí přístroje Dräger X-am 5600 a zajištění stěn směrem dolů se rozšiřujícího "kráteru" dřevěnými hranoly a prkny. Otvorem nepravidelného tvaru o rozměrech cca 2 x 2,5 m záchranáři sestoupili po žebříku na dno na suťový kužel - slehlou napadanou zeminu. Zde zjistili, že otvor propadliny (viz nákres) pokračuje dolů úzkým průlezem ve směru na severovýchod. Po dosažení této nižší úrovně celistvá neporušená hornina znemožnila další postup. V hloubce cca sedm metrů pod povrchem bylo s největší pravděpodobností dosaženo původní chodby a čelby starého horizontálního důlního díla. V chodbě profilu 2,5 x 1,6 m nebyla zjištěna žádná výztuž, složení horniny bude předmětem zkoumání.

Po změření a zhotovení nákresu záchranáři "vyfárali na den" a ústí propadliny zajistili dřevěným povalem proti pádu osob.

Nad rámec průzkumu byly ještě zdokumentovány rozsáhlé podzemní prostory v sousedství. Nejednalo se ale o žádné vinné sklípky, nýbrž o rozvětvující se chodby s cihelnou vyzdívkou i bez výztuže. Jejich situování ale po vynesení půdorysu do ortofotomapy nepotvrdilo souvislost se zkoumanou propadlinou.