Chvaleč - práce na ODD

Na přelomu ledna a února byl v rámci sanace opuštěných důlních děl VUD proveden vrtný průzkum Úpadnice Celestýn I a Štoly Hedvika na katastrálním území Chvaleč. Důvodem bylo zjistit, zda jsou v prostoru důlního díla dutiny, které bude nutno v rámci sanace zaplnit. Vrty zhotovovali pomocí pásového vrtacího stroje pracovníci kladenského střediska PKÚ. K prohlídce vrtů a prostorů důlních děl byla následně použita DROP kamera, přenášející obraz do záznamového zařízení na povrchu.

Více než dvě třetiny vrtů se "trefily" do volného prostoru důlních děl a bylo tedy možno zaznamenat současný stav důlního díla opuštěného před několika desítkami let. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro vypracování projektu sanace.