Chlumec - stěhování nádrží

Jednou z nabízených a prováděných činností ZBZS Odolov je i manipulace s těžkými břemeny. Na přelomu měsíců února a března byli záchranáři požádáni o výkliz dvou prázdných nádrží z jedné z budov v areálu podnikového ředitelství PKÚ.

Každá ze zmiňovaných nádrží měla objem 8000 litrů a jednalo se o ocelové cisterny upevněné na kovové konstrukci na betonové podlaze. Původní představa, že bude třeba s nádržemi manipulovat pouze pomocí zvedacích podušek a heverů vzala zasvé po uvolnění úchytů. Vytažení pomocí řetězového zvedáku by bylo zdlouhavé, nádrže byly i s konstrukcí vytaženy po podlaze jako saně na přilehlou rampu pomocí vysokozdvižného vozíku. Následně byly druhým vozíkem naloženy a přemístěny na určené místo.