Hradec Králové - kanalizace

Ve středu 24. února prběhla na základě objednávky fimy VaK plánovaná prohlídka kanalizačních stok a spadišť pod krajským městem Hradec Králové. Důvodem bylo ověření stavu celé kanalizační trasy se zaměřením na případné průsaky, poškození betonáže a jiné anomálie po téměř dvacetiletém provozu.

Záchranáři v ochranných oděvech společně s pracovníky objednatele postupně prošli kmenové stoky v délce 5,2 km od vazební věznice až k centrální čističce odpadních vod, dále pak všechna spadiště a odbočné stoky.

Během prohlídky byla pořizována fotodokumentace a videozáznam zjištěného stavu, viz několik přiložených fotografií. Několikahodinová "procházka ve voňavém prostředí" proběhla bez mimořádností, dokumentace bude po zpracování předána objednateli.