Štola Ida - obnova průtokových poměrů

Na základě vypracovaného projektu byla v březnu 2016 zahájena dlouho připravovaná akce - obnova průtokových poměrů štoly Ida. Záměrem bylo vyčištění koryta výtokové trasy důlní vody mezi staničeními 1710 m a 1370 m. Tato část dědičné štoly Ida byla směrem od Slepého dolu nejvíc zanesena okrem, který se zde z důlní vody vysrážel a usazoval po celých dvacet pět let od uzavření dolu do současnosti. Celková kubatura nánosu v předmětné části čištěného úseku byla propočtena na 450 m3.

Vlastnímu čištění předcházela obnova kolejové trati na přístupu od Slepého dolu, odstranění uzavíracího ocelového mřížoví ve staničení 1731 m, odbourání hrázového objektu a sanace závalu zjištěného ve staničení 1719 - 1725 m.

V projektu navrhovaná metoda postupného namíchávání průtoku stoky rozviřováním usazenin ve výslednou suspenzi a samogravitačního odplavování korytem až do odkalovací nádrže se ukázala jako nefunkční. Bylo tedy přistoupeno k odčerpávání vody zpoza uměle vytvořené hráze a odtěžování relativně suchého materiálu ze stoky. Práce byla prováděna ručně, materiál byl nakládán lopatami na stavební kolečka a odvážen.

Záchranáři si během této akce připomněli několik profesí a prošli od kolejáře přes paliče, zedníka k raziči, od pumpaře přes tesaře k nádeníkovi. Na připojených snímcích jsou záběry z jednotlivých etap prací.

V době psaní tohoto článku na začátku dubna celá akce stále pokračuje.