"Jarní" práce v elektrárně Poříčí

Celkem šestkrát v průběhu měsíce dubna prováděli záchranáři práce v poříčské elektrárně. V rámci poruchy a následné odstávky kotle na biomasu bylo třeba vyčistit vnitřek i povrch zásobníku biopaliva, odstranit usazeniny z přechodového úseku spalovací komory kotle, dále uvolnit a úzkým kruhovým průlezem vynosit několik tun ztvrdlé hmoty z potrubí primárního vzduchu a spalovací komory, a v téže komoře pročistit více než tři tisíce vzduchových trysek.

Část činností byla ztížena zvýšenou teplotou na pracovišti a všechny práce byly doprovázeny vysokou prašností při manipulaci s jemným materiálem.

Několik ilustračních fotografií dokumentuje odstraňování ztvrdlých zbytků usazenin z potrubí primárního vzduchu.