Strážov na Šumavě - průzkum starých důlních děl

Na základě oznámení propadu zeminy u objektu č. p. 13 v obci Strážov a místního šetření České geologické služby byl pracovníky báňské záchranné služby ve zmiňované lokalitě proveden plánovaný nehavarijní zásah. Účelem bylo zjištění případné souvislosti starých důlních děl v oblasti se zmiňovaným propadem. Přímo v místě propadu totiž žádné důlní dílo evidováno není.

V historických pramenech se uvádí, že v polovině 15. století za husitských válek byla pod samotným Strážovem objevena ložiska stříbra. S dolováním stříbra byl poté spjat velký rozkvět obce. Po vyčerpání ložiska někdy v 16. století nastal pomalý úpadek této obchodní oblasti. O samotném dolování se žádné záznamy nedochovaly.

Četa záchranářů provedla postupně průzkum tří známých starých důlních děl v okolí propadu. Všechna díla byla důkladně prozkoumána, zdokumentována a zaměřena. Souvislost podzemí se vzniklým propadem nebyla zjištěna.

Průzkum proběhl podle požadavků objednatele. Byly změřeny a zapsány požadované údaje, které budou poskytnuty závodnímu dolu a MŽP. Koncentrace ovzduší byla měřena kontinuálně, po celý zásah byla ve všech dílech stejná tj. O2 – 20,9 %; CO2 – 0%; CH4 – 0 %; H2S – 0 ppm; CO – 0 ppm. Tímto se ověřilo fungující přirozené větrání zkoumaných důlních děl.