Práce v elektrárně Poříčí během pravidelné odstávky

Každoročně na začátku července procházejí provozy elektrárny Poříčí revizí. Spalovací proces v kotlích je přerušen a začínají revizní práce. V rámci smluvního vztahu byli báňští záchranářů z Odolova požádáni o vyklizení zbytků popela, usazeného na ochozu spalovacích komor kotle. Jednalo se o práci v horkém prostředí, nad volnou hloubkou. 10. července byla nedělní odpolední směna opravdu "výživná", teplota na pracovišti dosahovala 50 stupňů Celsia, a horký popel svým sálavým teplem přehříval organismus záchranářů. Jen díky pravidelnému střídání a doplňování tekutin bylo možno se zadaného úkolu zhosti se ctí.

Další den záchranáři vyklízeli pomocí lopat a kbelíků několik tun horkého materiálu z komory pod kotli, I v tomto prostředí se teplota pohybovala nad 40 stupni Celsia a bylo nutno pracovníky v krátkých intervalech pravidelně střídat.

Ohlasy na vykonanou práci byly ze strany objednatele opět pozitivní, záchranáři si v elektrárně získali dobré jméno a obdiv za pracovní výkony i schopnost řešit obtížné úkoly.