Ronov nad Sázavou - opět v mouce

Po šestnácti měsících od minulého čištění jsme byli opět pozváni do Ronova nad Sázavou, pobočného závodu firmy Amylon a. s. Důvodem byla spokojenost s minulou prací a potřeba odstranění zbytků mouky z obou zásobníků (viz článek z r. 2015).

Znovu se jednalo o práci na laně - slaňování vnitřkem zásobníku, očištění stropu a stěn pomocí smetáku a vyházení zbytků mouky do připravených papírových pytlů. V letošním roce bylo množství těchto zbytků smetených s povrchu stěn a usazených v kuželových spodních částech zásobníků téměř dvojnásobné, celkem bylo odstraněno deset pytlů mouky.

Tříhodinová práce byla ztížena pouze teplem, protože plechové stěny zásobníků byly ohřívány letním sluníčkem. Objednatel byl s prací záchranářů opět spokojen, a tak možná zase za rok?