Čištění zásobníku sazí

Firma Saar Gummi Czech s.r.o. dodává dynamická těsnění do každého pátého automobilu vyrobeného v Evropě. Jedná se hlavně o těsnění dveří a kapoty, vyráběná z technické pryže technologií vytlačováním. (výňatek z internetových stránek firmy). Výrobní linky v závodě v Červeném Kostelci-Stolíně zpracují kromě dalších materiálu denně stovky tun sazí. Zajímavostí je, že se jedná o saze uměle vyráběné spalováním oleje ve specializované firmě! Kamiony denně dovážejí tuny sazí, ty se potom skladují v zásobnících na dvoře firmy.

Revizi jednoho ze zásobníků provedli báňští záchranáři z Odolova před rokem, nyní byli požádáni o vyčištění nálepů a případných nečistot. Práce uvnitř zásobníku byla provedena horolezeckým způsobem v úterý 20. září 2016.

Klasické čištění stěn válcového zásobníku bylo ztíženo velmi špatnou viditelností a prašností. Přestože záchranáři mají zkušenosti s čištěním uhelných zásobníků, saze jsou oproti uhelnému prachu ještě přilnavější a odolnější. Pro případné další práce bude třeba použít speciální respirátory nebo dýchací přístroj s celoobličejovou maskou. Smývání mastných sazí a čištění ochranných a pracovních pomůcek po ukončení práce bylo kapitolou sama pro sebe. I pracovníci, kteří uvnitř zásobníku nebyli, vypadali po akci jako kominičtí učňové.