EPO - pomoc při likvidaci následků poruchy kotle

V pondělí 17. října požádalo vedení provozu poříčské elektrárny o pomoc při odstraňování následků poruchy kotle K 8, po které v prostoru dmychadla a spalovací komory kotle zůstalo několik tun ztvrdlého popílku. Po vychlazení kotle na přijatelnou teplotu vlezli ve středu 19. října záchranáři nejprve do komory dmychadla, kde bylo nutno nejprve uvolňovat a poté nakládat a vynášet materiál v plechových kbelících. Nakládat přímo lopatou většinou nebylo možné, k rozrušování ztvrdlé hmoty bylo třeba používat špičáky a elektrické sbíjecí kladivo. Plné kbelíky byly postupně odnášeny ke vstupnímu průlezu průměru cca padesát centimetrů, předávány skrz dalšímu záchranáři, a ten je vysypával na hromadu.

Po vyčištění komory dmychadla se záchranáři přesunuli do spalovací komory kotle, kde bylo ztvrdlé hmoty podstatně více. První den "vykbelíkovali" (ručně naplnili a vynosili) celkem 412 vrchovatě naložených kbelíků popílku. Druhý den bylo dokončeno odstraňování materiálu a na řadu přišlo čištění trubiček přívodu vzduchu v podlaze spalovací komory. Těch je celkem 3500 a téměř ze všech se nakonec podařilo popílek odstranit pomocí vrtaček s vidiovým vrtákem a vysavačem.

Požadovaná práce byla dokončena včas a ke spokojenosti objednatele.