Jaroměř - bioplynová elektrárna

25. 1. 2017 navštívili záchranáři ze stanice Odolov po dlouhé době opět bioplynovou elektrárnu v Jaroměři. Zde byli přizváni ke splnění neobvyklého úkolu, a sice odebrat vzorek tzv. digestátu (vedlejší produkt vznikající při výrobě bioplynu), který vytéká z fermentoru do nádrže technicky nazvané laguna. Rozměr laguny jsou cca 140 x 70 m a hloubka přibližně 4 m. Zádrhel spočíval v tom, že vzorek měl být odebrán z poloviny nádrže z hloubky 4 m. K tomu speciálnímu úkolu bylo zapotřebí vymyslet a posléze realizovat způsob odběru vzorku tak, aby jeho odebrání bylo bezpečné a zároveň úspěšné. Přes šířku 70 m bylo nataženo horolezecké statické lano a ukotveno na dostatečně pevných předem určených bodech. Poté se dva záchranáři jištění celotělovým postrojem k nataženému lanu spustili s laminátovou pramicí na částečně zamrzlou hladinu digestátu. Pomalými pohyby se pomocí lana doplavili k předem určenému místu (místo určil vedoucí pracovník bioplynové stanice, který byl po celou dobu zásahu přítomen). Zde opatrně spojili předem připravené novodurové potrubí o průměru 45 mm až dosáhlo požadované délky 4 m. Potrubí potopili ve svislém směru až na dno a vrchní část ucpali připravenou těsnící zátkou. Díky podtlaku vodního sloupce se tímto způsobem podařilo odebrat celkem dva vzorky usazeného digestátu ze dna laguny.

Po návratu na "pevnou půdu" předali záchranáři vzorky objednateli a zásah byl ukončen. I když se jednalo o dost nebezpečný úkol, záchranáři z Odolova ho splnili se ctí a bez mimořádné události.