Návštěva z Národního technického muzea

Dne 27. 3. 2017 k nám na stanici zavítala vzácná návštěva z Národního technického musea v Praze. Navštívil nás vedoucí oddělení hornictví a hutnictví, pan Martin Přibil. Jeho návštěva byla spojená s účastí na hornickém semináři, pořádaném ve Vrchlabí 28. 3. 2017. Martin projevil zájem o fárání na dědičné štole Ida v Malých Svatoňovicích, kde se nachází několik exemplářů vhodných ke zdokumentování a popřípadě k jejich uchování v musejní sbírce. Fárání trvalo cca 2 hodiny a Martin na Idě pořídil spousty velmi zajímavých a kvalitních fotografií.