Potápění Chabařovice

Ve dnech 21. 3. až 23. 3. 2017 uskutečnil potápěčský oddíl ZBZS Odolov několik ponorů na jezeře Milada. Prvotním úkolem bylo vrátit na svoji pozici bóji JCH3 a zajistit ji k novému kotvícímu bodu. Poté byl upraven bójkami vyznačený prostor pro vyplutí plachetnic na volnou hladinu a posledním úkolem bylo provést pravidelnou podvodní kontrolu potrubí pro bývalé přelivové vrty při severní části pobřeží jezera Milada.

Tento výčet prací provedli členové potápěčského oddílu ZBZS Odolov: Vladimír Bednář, Jiří Preclík, Jan Šach.