Plánovaný nehavarijní zásah - Lužná u Rakovníka

Stručný popis situace

Větrní jáma Lužná, je situována na pozemku 1134/1, k. ú. Lužná u Rakovníka. Pozemek je v majetku České geologické služby, Klárov 131/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1. Organizace dala souhlas ke vstupu na pozemek a k provedení nezbytných prací ke zdokumentování skutečného stavu. Činnost dolu Lužná byla ukončena v roce 1953 – úpadnice byla na zhlaví znepřístupněna cihlovou zdí, jáma betonovým povalem. Vlivem povětrnostních podmínek je cihlová zeď poškozená a v rámci opravy portálu je vhodné provést formou PNZ zdokumentování současného stavu důlního díla. Stav úpadnice po ukončení likvidace nesplňuje požadavky důlního díla dané vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb.

Zásah

Plánovaný nehavarijní zásah byl proveden dne 12. 4. 2017 dvěma pětičlennými četami záchranářů závodní báňské záchranné stanice Odolov. Základna pro velitele záchranných sborů a záložní četu byla zřízena v blízkosti vstupu do úklonného díla. Na základně byly připraveny dýchací přístroje a další technika pro případnou potřebu záchranných čet. Vzhledem k velkému úklonu úpadního díla (v úvodní části 60°), byl zásah proveden báňskými záchranáři s kvalifikací záchranář – lezec pomocí horolezecké techniky. Záložní četa (četa na základně) zajistila bezpečný přístup do díla a připravila jištění pro zasahující četu. Plně vystrojená a vyzbrojená zasahující četa se postupně a za stálé indikace ovzduší spustila až na patu úpadnice do hloubky cca 45 m. V tomto místě byla zjištěna hladina vody. Ve vodě byl vidět další průběh díla a zbytky dřevěné výztuže. Při návratu zasahující čety bylo provedeno důkladné zaměření a zakreslení celého díla.

Vyhodnocení

Zásah proběhl v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě a bez mimořádné události. Ze zásahu byl pořízen videozáznam a další získané informace budou zpracovány a předány závodnímu dolu.