Měření tloušťky potrubí v EPO Poříčí

Na základě telefonické objednávky společnosti G – Team, Progres, spol. s. r. o., bylo provedeno dne 18. 5. 2017 měření tloušťky potrubí na popílkovém sile v Elektrárně Poříčí. Měření proběhlo s použitím lezecké techniky a pomocí ultrazvukového tloušťkoměru UM – 4 DL.

Po zajištění lanového přístupu k měřenému potrubí bylo přistoupeno k samotnému měření tloušťky potrubí na předem domluvených místech. Každé potrubí bylo měřeno v určené výšce na čtyřech bodech – v přední, pravé, levé a zadní části. Směry a místa měření byly předem domluvené a odsouhlasené objednatelem. Postup měření byl stanoven od vrchní části ke spodní části. Naměřené hodnoty byly ihned po měření zaznamenávány do připravené tabulky a následně přepsány do zprávy, která byla předána zástupci společnosti pí. Lánové.