Zápar zásobníku v EPO Poříčí

Dne 12. 6. 2017 byla vedoucím provozu v EPO Poříčí povolána četa záchranářů ze ZBZS Odolov k likvidaci záparu v nadzemním zásobníku uhlí u kotle FK 7. V místě vstupu do zásobníku byla naměřena zvýšená koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého (CO), která nesplňovala povolené koncentrace pro pobyt zaměstnanců EPO v tomto prostoru. Z tohoto důvodu, bylo rozhodnuto velitelem výjezdu o vstupu záchranářů do zaplynovaného prostoru s dýchacími přístroji v pohotovosti (připravenými k nasazení). Po průzkumu prostoru a otevření vstupu do zásobníku se podařilo prostor uvnitř zásobníku i nad ním odvětrat tak, že koncentrace CO byly sice zvýšené, ale nepodmiňovaly nasazení dých. přístrojů. Po přípravě lezeckého vybavení, byl spuštěn do zásobníku záchranář s nasazeným dýchacím přístrojem, který ve velmi ztížených podmínkách (vysoká teplota a prašnost) zajistil ohnisko záparu a tím zamezil vzniku požáru. Další mírně zapařená uhelná hmota mohla být ze stěn zásobníku odstraněna záchranáři bez potřeby dýchacího přístroje. Zásah byl vzhledem k vysokým teplotám ovzduší i uhelné hmoty velmi náročný. Likvidace záparu byla úspěšně dokončena celkovým vyčištěním zásobníku. Zásah proběhl bez mimořádné události.