Montáž potrubí pomocí lezecké techniky v elektrárně Poříčí

Dne 25. 7. 2017 asistovali lezci ZBZS Odolov při demontáži a následně montáži ocelového silnostěnného potrubí DN 250 na popílkovém silu v elektrárně Poříčí. Z cca 35 m vysokého sila bylo staré poškozené potrubí demontováno a spuštěno na zem pomocí autojeřábu. Poté bylo nové potrubí, které již bylo připravené, vyzvednuto a postupně připevněno (pomocí svářecího invertoru) na stávající kotevní místa. Celá akce proběhla dle požadavku zadavatele G – team progres, s.r.o.