Plánovaný nehavarijní zásah – Zámělíč, okr. Domažlice

Stručný popis situace

Na lesním pozemku v lokalitě Zámělíč došlo v minulosti k propadu komory starého důlního díla. Místo propadu leží cca 800 m jižním směrem od středu obce Zámělíč v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Vlastníkem pozemku je město Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice. Propad komory má průměr cca 7,5 m a hloubku okolo cca 5 m. Na komoru navazují další podzemní prostory, které byly v září roku 2010 v souvislosti s propadem a zabezpečením jiné komory předmětem základního průzkumu k ověření rozsahu a stavu podzemních prostor, provedeného firmou ARCADIS Geotechnika a.s. Závodní dolu vydal příkaz k provedení plánovaného nehavarijního zásahu (dále jen PNZ), jehož úkolem bylo zjistit skutečný stav a rozsah podzemních prostor, které jsou z části přístupné a z části zavalené nebo i zatopené. Zásah proběhl dne 18. 7. 2017 za účasti profesionálních záchranářů z Odolovské záchranky a dobrovolných záchranářů střediska Kladno. Zásahu se účastnili dvě pětičlenné čety pod vedením velitele záchranných sborů (dále jen VZS).

Popis zásahu

Po zřízení a vybavení základny pro VZS a záložní četu byl vydán příkaz zásahové četě k sestupu do podzemí. Celá četa byla jištěna pomocí lezecké techniky a kontrolována verbálně a vizuálně. Indikace složení ovzduší byla kontinuální a četař pravidelně hlásil stav hodnot na měřicím přístroji. Zasahující četa prozkoumala podzemní prostor a upozornila na část prostoru, která je zatopená. Poté se vrátila na základnu. Po návratu zásahové čety dostala příkaz k fárání záložní četa, která měla dopravit do podzemí dálkově ovládanou podvodní kameru GNOM. Pomocí tohoto zařízení byl zdokumentován prostor nacházející se pod vodní hladinou. Poté četa zaměřila volné prostory dle požadavku závodního dolu a přítomných měřičů PKÚ, s. p.

Získaná fakta

Celý zásah byl podrobně dokumentován fotoaparátem a outdoorouvou kamerou Lamax. Z podvodního průzkumu byl taktéž vyhotoven videozáznam. Rozměry a náčrty volných prostor dodá zeměměřický útvar PKÚ, s. p.

Závěr

PNZ proběhl dle požadavků závodního dolu. Byly změřeny a zapsány požadované údaje, které budou po zpracování předány závodnímu dolu. Koncentrace ovzduší byla měřena kontinuálně. Po celý zásah odpovídaly hodnoty složení ovzduší vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb., tj. O2 – 20,9 %; CO2 – 0%; CH4 – 0 %; H2S – 0 ppm; CO – 0 ppm. Tímto se ověřilo fungující přirozené větrání prozkoumaného díla.