Plánovaný nehavarijní zásah Domažlice

Staré důlní dílo – úpadnice na pozemku p. č. 2479/8 se nachází 40 m nad cvičištěm autoškoly směrem k nemocnici v Domažlicích. Jedná se o důlní dílo, které sloužilo těžbě slídy, používané do malířských barev a k výrobě skel do letadel. Nedaleko od zajištěného vstupu do důlního díla, došlo směrem k nemocnici k výrazné terénní depresi, jejíž příčinu bylo potřeba potvrdit nebo vyvrátit v souvislosti s dolováním v této oblasti. V místě deprese se podle důlní mapy nacházel tzv. „komín Na Babě 1“.

Stručný popis situace

Na základě příkazu závodního dolu k provedení plánovaného nehavarijního zásahu, byl dne 22. 8. 2017 zásah proveden záchranáři ze ZBZS Odolov společně se záchranáři ze střediska Kladenské doly. Úkolem zásahu bylo zjistit případné souvislosti propadem terénu v blízkosti nemocničního areálu. Zásahu se zúčastnily dvě pětičlenné čety. Po vstupu do díla bylo zjištěno, že velká část profilu díla je zatopená vodou a není možné provést fyzický průzkum díla bez potřebných ochranných pomůcek. Z tohoto důvodu byl nejdříve proveden podvodní průzkum pomocí dálkově ovládané kamery GNOM, na základě jeho výsledku bylo možné přistoupit k fyzickému ověření stavu díla. Z důvodu zatopení části profilu důlního díla byla tedy zasahující četa vybavena suchými neoprenovými obleky (záložní četa na základně měla k dispozici mokré obleky). Postupující četa za neustálého spojení se základnou a velitelem záchranných sborů postupně prošla cca 30m díla, kde byl profil díla v plném rozsahu zavalen. Z celého průběhu zásahu byl pořízen videozáznam, který byl předán k dalšímu zpracování. Zásah byl proveden v dýchatelném prostředí bez potřeby nasazení dýchacích přístrojů.