Amylon a.s., Ronov nad Sázavou

Na základě písemné objednávky pí. Musílkové - Trníkové, provedl lezecký oddíl závodní báňské záchranné stanice Odolov dne 23. 8. 2017 čištění výškových sil na ukládání mouky pro výrobnu firmy Amylon, a.s., Ronov nad Sázavou. Čištění a kontrola byla provedena pomocí horolezecké techniky. Po domluvě s vedoucím pracovníkem výroby, který zajistil odstávku odběru mouky do výroby, bylo přistoupeno k odjištění vlezových otvorů na vrchní a spodní části sil. Poté byl transportován lezecký materiál na vrchní část sil a bylo vytvořeno dvojí nezávislé jištění v obou silech. Do každého ze sil se spustil jeden pracovník, vybavený OOPP a prostředky pro čištění nálepů ze stěn sil. Tímto způsobem byla obě sila postupně vyčištěna a ve spodní části sil byla mouka odebírána kbelíky a poté pytlována. Po vyčištění bylo každé silo důkladně zkontrolováno (stav vnitřního nátěru a výztuh), z kontroly byly pořízeny fotografie. Čištění proběhlo bez mimořádné události.