Potápěči na lomu Dukla – Dubí

Na základě telefonické objednávky p. Vondrušky ze střediska Kohinnor, byl dne 5. 9. 2017 proveden potápěčský průzkum na zatopeném lomu Dukla – Dubí. Průzkum provedl potápěčský oddíl ZBZS Odolov za účelem prohlídky a popisu současného stavu rekultivovaného svahu po jeho sesuvu pod vodní hladinu. Potápěči ve složení Novotný st. a Preclík Jiří uskutečnili jeden ponor do hloubky v rozmezí 3 – 13 m. Vzhledem k velmi špatné viditelnosti pod vodní hladinou, nebyl z průzkumu pořízen videozáznam a zjištěné skutečnosti museli být popsány zápisem z průzkumu. Sesunutý svah od vodní hladiny, ustupuje pod hladinu zhruba pod úhlem 45°, v hloubce cca 4,5 m. přechází v mírnou šikminu širokou 2,5 metrů, dále pak opět klesá do hloubky 9,5 metrů pod nezměněným úhlem 45°. Zde sesuv vytvořil terénní vlnu vysokou necelý metr, za touto vlnou svah pokračuje do hloubky 13 metrů. Práce proběhly bez mimořádné události a dle požadavků p. Vondrušky, celková doba ponoru 45 minut. Součástí zprávy je skica sesuvu. BZS Odolov uvažuje v současné době o doplnění výbavy potápěčů sonarem, čímž by se podstatně zpřesnily monitorovací práce.