Plánovaný nehavarijní zásah – štola Svatého Vojtěcha, k. ú. Ptice

Dne 27. 2. 2018 provedli báňští záchranáři Palivového kombinátu Ústí, s. p. plánovaný nehavarijní zásah (dále jen PNZ) v obci Ptice – Praha západ. Hlavním úkolem provedeného PNZ bylo zjištění skutečného stavu a rozsahu starého důlního díla (SDD) - štoly Svatého Vojtěcha, která byla součástí rudných dolů na těžbu železné rudy. PNZ se účastnily dvě pětičlenné čety záchranářů, kdy zásahovou četu zajistila závodní báňská záchranná stanice Libušín a záložní četu závodní báňská záchranná stanice Odolov. Zásahová četa záchranářů provedla prvotní průzkum díla, kdy zjistila složení ovzduší a posoudila stav stability díla. Po návratu na základnu velitel záchranných sborů vyslal do důlního díla záložní četu, kterou doplnila dvojice geodetů a dozor MŽP, do jehož evidence dílo patří. Dílo bylo kompletně zdokumentováno a zaměřeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o významné zimoviště netopýrů, bude obnoven vstupní portál, který zajistí dílo proti vstupu nepovolaných osob, ale zároveň umožní těmto malým savcům ponechat dále tyto prostory k jejich zimování. Zásah proběhl v souladu s příkazem k PNZ vydaném závodním dolu.