Demontáž starého loga na budově PŘ PKÚ, s.p.

Ve dnech 6. 3. – 7. 3. 2018 lezecký oddíl ZBZS Odolov demontoval staré logo na budově podnikového ředitelství Palivového kombinátu Ústí, s.p. Logo bylo demontováno pomocí lezecké techniky, kdy bylo lezci uvolněno z kotevních bodů a poté kontrolovaně spuštěno společně s jedním lezcem na zem. Kotevní body byly odstraněny a fasádní barva za demontovaným logem byla očištěna pomocí kartáče. Otvory po kotevních bodech následně lezci zasádrovali a až bude příhodnější počasí, místo kde bylo logo připevněno, bude přetřeno fasádní barvou příslušného odstínu. Práce byly provedeny dle požadavku správce budov PKÚ, s.p. a bez mimořádné události.