Průzkum odvodňovací štoly - Stachelberg

Dne 2. 3. 2018 provedli záchranáři z Odolova průzkum odvodňovací štoly vedoucí z podzemní dělostřelecké tvrze Stachelberg do dobývacího prostoru lomu Babí. Průzkumem bylo zjištěno, že stav štoly dlouhé cca 90 m nelze v plném rozsahu zkontrolovat vzhledem k rozsáhlému závalu v její cca polovině délky. Fyzicky prozkoumané části štoly byly zdokumentovány a z průzkumu byl pořízen videozáznam, který byl předán objednateli.