Josef 5 Bohdašín

Ke konci dubna byla ukončena první etapa akce - Úprava výtoku důlních vod na ODD Josef 5 v Bohdašíně. Na soukromém pozemku zde vytéká nekontrolovaně důlní voda a štola, která protíná tento pozemek se zhruba 40 m před zasypaným ústím, začala bortit. V minulosti zde došlo k několika propadům, které byly provizorně řešeny zásypem kamennou drtí. V minulém roce bylo na základě požadavku majitele pozemku přistoupeno k řešení tohoto problému. Byl vypracován projekt na vyhloubení průzkumné šachtice v místě propadu, jehož hlavním úkolem bylo najít štolu Josef 5 a prohloubit šachtici pod úroveň počvy důlního díla. V současné době je tato první etapa projektu hotová. Záchranáři ZBZS Odolov vyhloubili v místě propadu 9,5 m hlubokou šachtici o rozměru 3,5 x 2,5 m. Štola Josef 5 byla nalezena a zjištěné poznatky byly předány projektantovi. Nyní je dílo zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám a až bude promyšlena a zprojektována další etapa, bude práce na díle pokračovat.