Porfix

Po delší době byli odolovští záchranáři přizváni do firmy Porfix, kde bylo zapotřebí vyčistit nálepy v silech na vápno a popílkovou směs. Práce probíhaly ve zdraví škodlivém prostředí za použití speciálních pracovních pomůcek na ochranu zdraví. Celkem bylo odstraněno cca 5 tun nebezpečných sypkých látek.