Výměna míchadla ve vyhnívací nádrži bioplynové elektrárny Jaroměř

24. 5. 2018 provedli záchranáři ZBZS Odolov výměnu velkého míchadla ve vyhnívací nádrži bioplynové elektrárny Jaroměř. Práci poněkud komplikovala hustota hmoty uvnitř nádrže, která musela být zředěná tak, aby bylo možné provést demontáž porouchaného míchadla a posléze montáž repasovaného míchadla. Po uvolnění bylo míchadlo zavěšeno na jeřáb a vyzvednuto z nádrže ven. Opačným způsobem bylo dopraveno repasované míchadlo na vodící lišty a řádně zajištěno. Práce byli prováděny v nedýchatelném ovzduší a celkem bylo odpracováno 5 hodin v dýchacím přístroji. Práce proběhla dle požadavků objednatele.