Dokumentace stavu pomocné pracovní štoly Stachelberg

Dne 10. 5. 2018 provedli na základě objednávky občanského sdružení Stachelberg pracovníci ZBZS Odolov dokumentaci pracovní štoly vedoucí z podzemní vojenské pevnosti Stachelberg do údolí obce Babí. Celková trasa cca 200 m dlouhé štoly byla důkladně zdokumentována, všechna problémová místa zaměřena a zakreslena do výsledného nákresu, který bude součástí závěrečné zprávy. Práce proběhla dle požadavků objednatele.