Montáž venkovních žaluzií na PŘ PKÚ, s. p.

Dne 21. 5. 2018 byli záchranáři ZBZS Odolov přizváni k technické pomoci s instalací venkovních žaluzií na budově podnikového ředitelství. Jednalo se o práci prováděnou ve výšce nad volnou hloubkou, kdy záchranář jištěný lezeckou technikou asistoval odborné firmě provádějící instalaci venkovních žaluzií v místech, kde by hrozil pád pracovníka bez zajištění. Celkem bylo namontováno 12 kusů venkovních žaluzií.