Záchranáři v Elekrárně Poříčí

Již tradičně byli záchranáři z Odolova požádáni o výpomoc při technických záležitostech v kotelnách EPO. V měsíci červnu zde bylo odpracováno celkem 20 směn ve velmi ztížených mikroklimatických podmínkách. Zároveň v EPU působili naši kontroloři hasicích přístrojů, kteří zde ještě několik směn odpracují.