Čištění odtokového potrubí Hostinné

Na základě objednávky města Hostinné, provedli záchranáři z Odolova čištění téměř 350 m dlouhého potrubí, které slouží k odvodnění malé vodní nádrže Na Antoníčku v okrajové části města Hostinného. Jednalo se o dvě betonové truby o průměru 800 mm. V některých úsecích muselo být potrubí po vyčištění opraveno betonovou směsí. Na celkové délce potrubí byly 4 kontrolní šachtice, které byly v rámci objednávky vystrojeny stupadly pro sestup. Po ukončení této zakázky, vystavilo město další objednávku na zabezpečení a úpravu vpusti do výpustního objektu malé vodní nádrže Na Antoníčku. I tento úkol záchranáři splnili dle požadavku a ke spokojenosti zástupce městského úřadu a akce byla ukončena.