Letní výcvik potápěčského oddílu HBZS Ostrava

Ve dnech 30. 8. – 6. 9. 2018 proběhl pravidelný potápěčský výcvik pod záštitou HBZS Ostrava na lomu Šifr ve Svobodných Heřmanicích, na který byli již tradičně přizváni potápěči z Odolova. Výcvik byl veden na vysoké úrovni a potápěči z Odolova si vyzkoušeli mimo jiné i techniku používanou potápěči PČR. Celkem bylo stráveno pod vodou téměř 40 hod. https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/bansti-a-policejni-potapeci-si-zkusili-vymenit-vystroj-20180910.html/