Kontrola jámy Kateřina v Modlanech

Ve středu 5. 12. 2018 provedli pracovníci závodní báňské záchranné stanice Odolov pravidelnou roční revizi jámy Kateřina v Modlanech. Účelem revize bylo zkontrolovat stav vyzdívky a výstroje v jámovém stvolu nad vodní hladinou, zjistit případná poškození a změřit složení ovzduší včetně teploty. Sto třicet jedna metrů hluboká šachta kruhového průřezu, o průměru 3,4 m, s vyzdívkou z omítnutých cihel byla uzavřena v roce 1964 a postupně byla samovolně zatopena důlní vodou. V roce 1978 byla na jámě vybudována čerpací stanice a voda byla dle potřeby pomocí ponorného čerpadla spuštěného do jámy v ocelové chráničce průměru 600 mm, přečerpávána do sousedního vodního díla. Jáma je na povrchu uzavřena železobetonovou deskou s uzamykatelným ocelovým poklopem nad vstupním otvorem o velikosti 60 x 60 cm. Tímto otvorem lze po svislém ocelovém žebříku sestoupit do hloubky 5 m pod povrch, kde byl vybudován plechový poval a vznikla tak komora o rozměrech: délka 5,5 m; šířka 4,4m; výška 4,8 m. Je zde umístěno příslušenství a kabely k čerpadlům a pod povrchem směrem k vodnímu dílu je vedeno výtlačné potrubí. Z hlediska technického stavu je dílo vyhovující.