Čištění zásobníků v elektrárně Opatovice

Před koncem minulého roku kontaktoval pracovník uhelné elektrárny Opatovice vedoucího ZBZS Odolov s prosbou o poskytnutí technické pomoci při čištění nadzemních uhelných zásobníků zauhlovacího systému elektrárny. Po vzájemné domluvě byla uzavřena smlouva na vyčištění třetiny z celkového počtu zásobníků, po jejíž plnění bude případně přistoupeno k pokračování ve spolupráci. Čištění bylo zahájeno dne 4. 1. 2019, kdy do Opatovic vyrazila čtyřčlenná četa záchranářů vybavená lezeckou technikou a prostředky na uvolňování uhelné hmoty (zkušenosti máme poměrně velké z elektrárny EPO). Po seznámení s pracovištěm bylo všem zúčastněným ihned jasné, že podmínky, na které jsme zvyklí z EPA, jsou v Opatovicích o dost „drsnější“. První den čištění jsme úspěšně uvolnili 30 t usazené uhelné hmoty a jeden zásobník komplet vyčistili. V současné době máme vyčištěny dva zásobníky komplet a na třetím pracujeme. Onen třetí zásobník je téměř celý zanesený, což v představuje cca 130t! nalepené uhelné hmoty. Momentálně máme cca polovinu prostoru uvolněného. Jedná se o velmi fyzicky náročnou práci s rizikem zavalení uhelnou hmotou a prováděnou ve ztížených mikroklimatických podmínkách. Tato pracovní činnost přímo zapadá do okruhu činností Báňské záchranné služby a čím dál více se potvrzuje fakt, že členové báňského záchranného sboru nemusí být k dispozici pouze tam, kde v současné době probíhá těžba vyhrazených nerostů.