Počítání netopýrů

Začátkem měsíce byla ZBZS požádána o tradiční doprovod zaměstnanců CHKO Broumovsko při zjišťování počtu netopýrů, kteří v současné době přezimují v přístupných podzemních prostorách. Podzemní prostory, které jsou přístupné a patří do seznamu ODD PKÚ s. p., takto každý rok kontrolujeme a tato velmi užitečná zvířátka počítáme. Letos jsme jich napočítali cca 30, a to zástupce netopýra Velkého, Ušatého, Vodního a Vrápence malého.